“Rouwzorg Vlaanderen vzw” is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Onze lotgenotengroepen situeren zich in en rond Antwerpen terwijl onze website een overzicht biedt van netwerking in het hele Vlaamse land.

PUUR

Historiek

De oorsprong van de ‘Werkgroep Rouwen’ ligt in de Parochie H. Familie – Hoboken in het jaar 1984.

In die tijd was ‘dood, rouw en verdriet’ nog maar nauwelijks bespreekbaar. Toch lagen de boeken van Elisabeth Kübler Ross rond stervensbegeleiding al in de rekken van de boekhandel.

Een kleine kern mensen in Hoboken merkte de grote nood van nabestaanden en zag hoe hun verdriet geen bestaansrecht had in de maatschappij. Een grote kloof was immers zichtbaar tussen de binnenkant en de buitenkant van mensen en dingen. Uiterlijk  zag men vaak flinke mensen die schijnbaar hun verdriet in sneltempo te boven kwamen, terwijl bij nadere kennismaking ervaren werd dat deze mensen soms verweesd en hopeloos verdrietig achterbleven en zich een weg probeerden te banen doorheen de dagen.

De ’Werkgroep Rouwen’ in Hoboken was geboren.

Zoals in het leven heel wat ‘echt’ belangrijke dingen in stilte gebeuren, zo ook bewoog en beweegt zich deze ’Werkgroep Rouwen’ voor een groot deel in alle discretie en anonimiteit.

Omwille van de wetswijzigingen rond het vrijwilligerswerk is de ‘Werkgroep Rouwen’ sinds mei 2006 omgevormd tot een vzw en is nu bekend als ‘Rouwzorg Vlaanderen vzw’.

Visie 

Centraal in “Rouwzorg Vlaanderen vzw” staat een blijvende aandacht voor kwaliteit en betrouwbaarheid in het omgaan met mensen in een rouwproces. Rouwen om een wezenlijk verlies is een ingrijpend proces dat naast de maatschappelijke impact de mens ook treft in heel zijn wezen: lichamelijk, emotioneel, spiritueel en relationeel. Dit proces kan nog lang niet overal op een respectvolle benadering rekenen van de omgeving en van de maatschappij. Een rechtmatige erkenning van het rouwproces is vaak nog niet aan de orde.

Bogend op meer dan 35 jaar praktijkervaring wordt de evolutie gevolgd van wat reilt en zeilt rond de thematiek ‘rouwen’ in de sector van zowel de vrijwillige als de professionele hulpverlening.

Ons vrijwilligerswerk vertrekt vanuit de waarden van de christelijke visie en staat open voor iedereen van welke religie ook, op voorwaarde dat zij respect hebben voor de visie van elke andere deelnemer.

Privacy

Wij dragen zorg voor de best mogelijke privacy van al wie met ons contact neemt en om hulp of inlichtingen vraagt, hetzij via onze website en/of per mail en/of telefonisch en/of op eender welke andere manier.

Hiermee bedoelen wij dat wij kunnen doorverwijzen naar de -volgens onze mening- beste weg voor een goede hulpverlening. Dit zowel intern bij onze medewerkers als extern naar andere hulpverleningsadressen.

Tevens zullen wij de bekomen gegevens gebruiken om uitnodigingen te sturen voor eigen opgezette activiteiten en andere interessante lezingen, symposia, vormingsactiviteiten, enz.
Met gegevens bedoelen wij: naam, adres, telefoon, emailadres en korte beschrijving van de vraag.