“Missing-You-dag”

Jaarlijkse MISSING-YOU-DAG

Op deze dag getuigen jongeren over de verwerking van hun verdriet, hun emoties, hun pijn en onmacht na het sterven van een geliefd persoon. In de voormiddag zijn er getuigenissen en praatgroepjes. Tijdens de workshops worden creatieve mogelijkheden verkend om met het verlies om te gaan. De workshops worden begeleid door ervaren deskundigen. Jongeren vinden niet altijd de geëigende plek om met verdriet bij verlieservaringen om te gaan. Missing You… wil hen die plek, die veilige ontmoetingsplaats, bieden.

Voor alle informatie en data over de jaarlijks bijeenkomst zie website: www.missingyou.be