E.K.R.

Rouwzorg Vlaanderen

E.K.R. – Elisabeth Kübler Ross Stichting

Jaarlijks organiseert de vzw de derde zaterdag van oktober een groot symposium voor rouwenden en alle geïnteresseerden.
Informatie bij www.kublerrossvlaanderen.be