Ouderen

TROOST – Senioren in de maatschappij – Over ouderdom, zorg en psychologie.

Luc Van de Ven
Uitgeverij Garant –  2014 – 186 blz

Op een zekere ouderdom zijn de meeste dagelijkse dingen niet meer evident. In dit boek wordt het wel en wee van senioren belicht. Zowel de bezorgdheden van de familie van de ouderen als de uitdagingen voor de professionele hulpverlener  komen aan bod. De auteur zelf begeleidt ouderen met psychische problemen en draagt ook zorg voor hun families. Vandaar is dit boek ook een relaas van een ervaringsdeskundige.

Gepubliceerd op in Lectuur, Ouderen

Het was toch een mooi leven – Rouw van ouderen om het verlies van de partner

Arthur Polspoel

Uitgeverij Davidsfonds/Ten Have – 2008 – 118 blz.

In onze maatschappij wordt de dood verbonden met hoge ouderdom. Rouw van de achterblijvende partner wordt dan ook vaak onderschat. Toch is de realiteit anders. Het gemis aan het langdurig gedeelde leven en het gebrek aan toekomstperspectief maakt de rouw echter intenser.

Dit boek gaat over de vele aspecten van de rouwverwerking bij oude mensen die om fysieke of psychische redenen al grotendeels buiten het maatschappelijke leven staan. De partner is dan vaak nog de enige bondgenoot. Wanneer die door de dood wegvalt  wordt de nabestaande in een bijna uitzichtloze rouw gedompeld en heeft nog weinig energie om het leven zinvol verder te leven.

Aanbevolen aan ieder die als hulpverlener,  familie of vriend dicht bij dergelijke mensen staan.

Gepubliceerd op in Lectuur, Ouderen