Rouwzorg Vlaanderen

Boeken

Lectuur

Het leven, en hoe wij er afscheid van nemen

Lut Rubbens

Uitgeverij Davidsfonds – 2014 – 254 blz.dood.indd

 

Lut Rubbens beschrijft vanuit haar ervaringen op de palliatieve dienst, hoe mensen de laatste stappen zetten op hun levenspad. Ze neemt de lezer mee in verhalen, gevoelens en overtuigingen die mensen hebben in die periode van afscheid nemen en toch nog willen vasthouden.

” Iedereen reageert anders wanneer het einde van hun leven opdoemt. Sommige willen zelfstandig blijven tot de laatste snik, anderen verlangen vooral naar rust. Vele mensen worstelen met gevoelens van angst, eenzaamheid of kwaadheid, anderen streven naar verzoening en maken de balans op van hun leven. Het zijn allemaal uitingen van het existentiële lijden waarmee elke stervende geconfronteerd wordt.

Het leven en hoe we er afscheid van nemen brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve eenheid van het UZ Leuven. Vanuit haar ervaring vertelt zij in dit boek over het verloop van het stervensproces en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Ze duidt de verschillende emoties en gedragingen die je in een palliatieve setting tegenkomt. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar, een belangrijke houvast voor wie op palliatieve zorgen terechtkomt, hun omgeving en hulpverleners. “

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Een andere kijk op dementie

Koning Boudewijnstichting - 2010 – 51 blz.

Kleine brochure met een handige en eenvoudige kijk op dementie

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen

Omgaan met dementie

Onafhankelijke Ziekenfondsen 

2010 – 19 blz.

Kleine brochure om naasten van personen met dementie een beter begrip te geven op de aandoening.

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen

Had ik het maar geweten – Moderne dementiezorg – Praktische tips voor familie en verzorgenden

Ruud Dirkse & Caro Petit

Uitgeverij Kosmos – 2009 – 204 blz.

Beide auteurs zijn thuis in de materie van dementerenden. Dit boek is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technische mogelijkheden. De dementerende heeft zelf maar een beperkt ziekte-inzicht. Vandaar dat het belangrijk is dat de naasten, familie en verzorgenden wel inzicht krijgen en ernaar kunnen handelen. Het boek geeft ook heel wat interessante tips voor al wie leeft of zich in de nabijheid begeeft van dementerenden.

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen

Het wordt steeds stiller – Praten met mensen die aan dementie lijden

Paul Dautzenberg

Uitgeverij Inmerc -Utrecht/Antwerpen – 2008 – 141 blz.

Gelukkig is het taboe rond dementie heel wat verminderd. Auteur heeft een twintigjarige praktijkervaring en zag duizenden mensen met dementie en hun familie in zijn spreekkamer. In zijn boek geeft hij enorm veel tips en handvaten om in gesprek te blijven met de dementerende.

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen

Het sneeuw in mijn hoofd – Over dementie

Tine Slosse en Johan van Oers

Uitgeverij Lannoo – 2005 – 269 blz.

Na een handige inleiding door de auteurs over het begrip “dementie” krijgt de lezer een uitgebreide bloemlezing van schrijvers en mediamensen. Deze laatsten hebben allen dementie van dichtbij meegemaakt en die ervaring hebben zij verwoord in een gedicht, een lied, een sketsh of een getuigenis. Hun talent om hun emoties daarbij te verwoorden, helpt de lezer om een inzicht te krijgen in wat dementie betekent voor betrokkenen en hun omgeving.

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen

Dementie- Als je niet meer weet dat je vergeet

Christelijke Mutualiteit - 2003 – 51 blz.

Handige brochure met overzichtelijke uitleg over begrippen en ervaringen met dementerenden.

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen

Later begint vandaag – Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie

Manu Keirse

Uitgeverij Lannoo - 2011-267 blz.

Een taboedoorbrekend boek voor iedereen die met de laatste fase van het leven geconfronteerd wordt. Auteur reikt concrete inzichten en suggesties aan om de laatste periode van het leven zo zinvol mogelijk te maken en om een mooie herinnering na te laten.

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden