Religie

Rouwzorg Vlaanderen

Lichaamsziel

Een retraite in rouw

Jan Oegema

Uitgeverij Vantilt – 2016 – 80 blz.

Dit boek is een weerslag van een korte retraite in rouw. Auteur beschrijft dat er een aanwezigheid is die zich dringt in hem. Het maakt hem kalm, rustig, vastbesloten, naar het duurt lang. Het is een proces dat maanden bestrijkt. Iedere keer dat zijn lichaam in aanraking komt met buitenlucht en wind dringt er zich een kalmte op, in de stad, op de fiets en ook wandelend. De lezer wordt deelgenoot gemaakt van overdenkingen van de soms merkwaardige verschijnselen die zich kunnen voordoen in de eerste periode na het overlijden van een dierbare. Anders gaan eten en bewegen, sterke identificatie met dieren, moeiteloos in onbekend bos de weg vinden, grote behoefte aan stilte en alleen zijn, ervaringen van non-dualiteit en zelfs heiligheid, aanhoudende indrukken van het dichtbij zijn van de betreurde. Rouwen kan volgens auteur een enorme breuk betekenen met het vertrouwde westerse mensbeeld en doen terugverlangen naar het begrip ‘ziel’, maar dan zoals het in de vroegst reconstrueerbare prehistorie werd voorgesteld als ‘lichaamsziel’.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Ik is perfect

Eva De Roovere

Uitgeverij Lannoo – 2016 – 93 blz.

Eva De Roovere verwierf bekendheid met haar Engelstalige en Nederlandstalige muziek maar zij is daarbij ook schrijfster. Naar aanleiding van de Maand van de Spiritualiteit 2016 schreef zij dit boek rond het thema ‘perfectie’.Zij doet dat in de vorm van diverse brieven die zij richt naar bekenden van vroeger en nu. Een mooi boek dat aandacht verdient voor allen die op zoek zijn naar vormen van spiritualiteit.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Om wie jij bent

Teksten, gebeden en gedichten bij afscheid en rouw

Sabine Nijland

Uitgeverij Adveniat – 2016 – 158 blz.

Auteur is theologe, pastor en geestelijke verzorger en schrijft in dit boek bezinning, poëzie en gebeden aan de hand van bijbelteksten.
Mooi boek om zelf te lezen en/of te gebruiken door voorgangers in uitvaartdiensten.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie

In het Nu – Meditaties over tijd, liefde en geluk

Thich Nhat Hanh

Uitgeverij Ten Have – 2016 – 124 blz.

Thich Nhat Hanh is een Vietnamese boeddhistische monnik, dichter, publicist en mensenrechtenactivist. Zijn boeken zijn pareltjes van bezinning.
‘In het nu’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een autobiografisch voorwoord (‘De weg naar binnen’), het tweede deel een meditatie op tijd, liefde en geluk (‘Nu kan ik zien’).
Het is een zeer persoonlijk boek waarin hij de essentie van zijn levenslange spirituele zoektocht deelt. Daarbij staat hij ook stil bij zijn inzet in Vietnam gedurende decennia. Hij benadrukt dat, ongeacht de moeilijkheden die we tegenkomen, ieder van ons kan vinden wat hij nodig heeft, en wel ‘in het nu’.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Nieuw gebedenboek – Zijn mooiste spirituele teksten.

Toon Hermans

Uitgeverij Lannoo – 2016 – 158 blz.

Toon was een van de grootste theaterpersoonlijkheden en de meest gelezen dichter die Nederland en Vlaanderen ooit hebben gekend. Naast schilderen en optreden in het theater, schreef hij heel wat grappige en diepzinnige gedichten en liedjes. Liever dan voorgekauwde teksten op te zeggen, schreef Toon zijn eigen gebeden en zijn spirituele zoeken. In dit boek staan een hele reeks onuitgegeven teksten, naast sommigen die wel al eerder verschenen. Mooi boek om aan anderen of aan jezelf te schenken.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Handen die mij nooit verlieten – Gedichten bij een overlijden

Hans Bouma

Uitgeverij Kok- 2010 – 111 blz.

De veelgelezen auteur geeft in deze bundel honderd van zijn zelf uitgekozen en meest relevante gedichten ten beste.  Het eerste gedeelte zijn meer algemene gedichten en het tweede gedeelte bevat vooral religieuze poëzie.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Rouwpoëzie en -teksten, Volwassenen

Halverwege – 75 psalmen vrij

Huub Oosterhuis

Ten have – 2008 – 151 blz.

Psalmen lezen als gedichten, dat doe je in dit boek. Auteur is heel zijn leven lang geobsedeerd door de psalmen die hij vaak vrij hanteert. Mooi boek voor Oosterhuis-kenners, gelovigen en anders gelovigen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Requiem – Een lied op dood en leven – met muziek van Stijn van der Loo op CD

Huub Oosterhuis

Uitgeverij Lannoo – 2008 – 86 blz.

Het middeleeuwse lied ‘Dies Irae’ – ‘Dag van de toorn’  de samenvatting van de aloude katholieke denkbeelden in de uitvaartliturgie wordt hier door auteur en componist verdrongen door een nieuwe eigentijdse gelovige visie op leven en dood. Een innig mooi biddend leerdicht: ‘opdat geen mens spoorloos zou verdwijnen in de nacht’.

Aanbevolen om te gebruiken bij de uitvaartliturgie

Gepubliceerd op in CD, Lectuur, Religie, Volwassenen

Wie bestaat – Nieuwe gedichten met CD

Huub Oosterhuis

Uitgeverij Kok Ten Have – 2008 – 104 blz.

In dit boek kunnen we weer lezen en luisteren en genieten van de nieuwe gedichten over ‘onberedeneerbaar godsverlangen’.  Auteur laat ons meeproeven met diverse onderwerpen: vriendschap en dood, over zingen, over zijn kinderen en kleinkinderen. Zoals we van hem gewend zijn: mooie, diepe en ingrijpende poëzie.

Gepubliceerd op in CD, Lectuur, Religie, Volwassenen

God in gedichten

Harry Gielen, Piet Thomas

Uitgeverij Lannoo – 2007 – 416 blz. 

De mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw in de Lage Landen vindt  men in dit werk verzameld in 300 thematisch geordende gedichten. Het werk geeft een verrijkend inzicht in de ontwikkeling van de religieuze poëzie in Nederland en Vlaanderen. De gedichten die uiting geven aan onrust en twijfel, aan nood en verlangen, wisselen af met evocaties van bronverhalen, van heilige tijden en plaatsen. Met bezinning ook over het leven en sterven van de man uit Nazareth, in tastend zoeken of beamend geloven. De mooie witte kaft geeft een verrijzenisgevoel en nodigt onmiddellijk uit met lezen aan te vatten. Knappe realisatie om zelf te kopen en/of als geschenk te geven aan spiritueel bewogen mensen, jong én oud.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen