Voor hulpverleners en nabestaanden

Rouwzorg Vlaanderen

Leven aan de zijlijn – Meditaties bij trauma en verlies

Erik De Soir
Uitgeverij Lannoo – 2016 – 160  blz

image001

Traumapsycholoog Erik De Soir begeleidt al vele jaren mensen die aan de zijlijn van het leven terechtkomen door een groot verlies of trauma. Zijn ervaring leert dat meditatie een verrijkende aanvulling kan zijn op traditionele vormen van rouwtherapie. Aan de hand van verschillende meditaties, gebaseerd op kernbegrippen als sereniteit, regelmaat, eenvoud, vasthoudendheid en eerlijkheid, toont hij in dit inspirerende boek hoe omgaan met verlies en trauma op vele verschillende manieren kan. Met getuigenissen van onder meer Edel Maex, Rudi Vranckx en Winok Seresia.

Gepubliceerd op in Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Empatisch Frans voor hulp- en dienstverleners

Sofie Van Pelt, Griet Rits, Ilse Magnus  

Uitgeverij ACCO, Leuven – 2016 – 93 blz.

Zorgverleners, die in een andere taal dan hun eigen moedertaal, mensen begeleiden hebben wel eens problemen om de juiste nuances van woorden te gebruiken.
Dit handige boek is een uitstekende hulp om empathisch, respectvol en op doelgerichte manier in de Franse taal met nabestaanden te communiceren en hen te begeleiden.

Gepubliceerd op in Boeken Homepage, Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Omgaan met verlies en verdriet – Vind opnieuw de kracht om verder te gaan en geef het verdriet een plaats in je leven.

Petra Franke

Deltas – België Nederland – Zuidnederlandse Uitgeverij N.V. -  2015 –  176 blz.

De auteur is fysiotherapeute en theologe in Duitsland. In haar boek beschrijft ze – op een niet aan geloofsovertuiging gebonden manier – de zeven wegen om het verlies van een dierbare te verwerken. Allerlei aspecten komen in het boek aan bod.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Schaduwverdriet in het licht – Een praktijkgerichte kijk op verborgen verlies.

Christine Janssens

Uitgeverij Acco –  2015 – 187 blz

Scan0003Christine Janssens is al 30 jaar actief in de zorgsector en heeft als psychotherapeute vooral expertise opgebouwd in palliatieve zorg, verlies- en rouwbegeleiding en kindertherapie. Naast haar professionele carrière is zij ook sinds jaren vrijwilliger bij Rouwzorg Vlaanderen vzw en begeleidt lotgenotengroepen voor nabestaanden.

Schaduwverdriet is een vaak onbekende of vergeten vorm van verlies of verdriet. Toch krijgen steeds meer mensen te maken met één of andere vorm van dit verdriet.
Ongewenste kinderloosheid, verlies van een broer, zus of ouder, uitgestelde rouw maar ook verlies van een zelfbeeld of toekomstbeeld en geheim verlies zijn slechts enkele vormen van schaduwverdriet.
Dit boek laat zien hoe het verborgen verlies erkend kan worden en zo een plekje krijgt in het levensverhaal van mensen, waardoor het litteken kan helen. Zeer aanbevolen voor zowel professionele hulpverleners als voor ieder die begaan is met mensen rondom.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Jong Verlies – Rouwende kinderen serieus nemen.

Riet Fiddelaers-Jaspers
Uitgeverij Ten Have – 2014 – 317 blz – Tweede herziene uitgave.

jongverliesDit boek is een standaardwerk voor volwassenen die rouwende kinderen opvangen en begeleiden, zoals ouders, leerkrachten en werkers in de zorgsector. Auteur gaat in op vragen als: hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan? Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de ontwikkeling van een kind? Hoe gaan kinderen om met verlies en hoe kunnen we hen daarin steunen?

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Empathie

Kzrnaric Roman

Uitgeverij Ten Have – 2014 – 304 blz.

Heel wat mensen kunnen zich inleven in anderen maar niet iedereen gebruikt daarvoor al zijn talenten om steeds beter daarin te slagen. Vooreerst gaat auteur terug in de geschiedenis en geeft een uiteenzetting over het ontstaan van en de verschillende soorten ‘empathie’. We lezen dat een goede houding van inleven niet alleen onze relaties beter maakt maar ook onze creativiteit vergroot. Bovendien zou een groter empathisch vermogen ook maatschappelijke en politieke verbeteringen teweeg kunnen brengen. Kzrnaric deed 10 jaar onderzoek en sprak met mensen die over een groot inlevingsvermogen beschikken, ook met auteurs en journalisten. Hij kwam tot een eenvoudig stappenplan en laat zien dat door het aannemen van nieuwe gewoontes het inlevingsvermogen al aanzienlijk verbeterd kan worden. Hij beantwoordt vragen zoals: kan je een teveel aan inlevingsvermogen hebben?, hoe leer je baby’s empathie? En waarin verschilt empathie van compassie of sympathie.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Het leven, en hoe wij er afscheid van nemen

Lut Rubbens

Uitgeverij Davidsfonds – 2014 – 254 blz.dood.indd

 

Lut Rubbens beschrijft vanuit haar ervaringen op de palliatieve dienst, hoe mensen de laatste stappen zetten op hun levenspad. Ze neemt de lezer mee in verhalen, gevoelens en overtuigingen die mensen hebben in die periode van afscheid nemen en toch nog willen vasthouden.

” Iedereen reageert anders wanneer het einde van hun leven opdoemt. Sommige willen zelfstandig blijven tot de laatste snik, anderen verlangen vooral naar rust. Vele mensen worstelen met gevoelens van angst, eenzaamheid of kwaadheid, anderen streven naar verzoening en maken de balans op van hun leven. Het zijn allemaal uitingen van het existentiële lijden waarmee elke stervende geconfronteerd wordt.

Het leven en hoe we er afscheid van nemen brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve eenheid van het UZ Leuven. Vanuit haar ervaring vertelt zij in dit boek over het verloop van het stervensproces en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Ze duidt de verschillende emoties en gedragingen die je in een palliatieve setting tegenkomt. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar, een belangrijke houvast voor wie op palliatieve zorgen terechtkomt, hun omgeving en hulpverleners. “

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Herbergen van verlies – Thuiskomen in het Land van Rouw

Riet Fiddelaers-­‐Jaspers & Sabine Noten

Uitgeverij In De Wolken – 2014 – 296 blz.Herbergen van verlies

Het boek neemt me mee doorheen mijn eigen landschap van rouw. Ik moet het boek vaak even neerleggen om stil te staan bij mijn verlieservaringen en welke impact deze hebben op wie ik ben als mens én als hulpverlener.

Ik kom in dit boek de systemische principes tegen en het contextuele gedachtegoed van Nagy krijgt ruime aandacht. Belangrijke thema’s zoals hechting, rouw over generaties heen, stapeltjesverdriet, verlate rouw en trauma komen aan bod. Ook de existentiële dimensie krijgt een plek.

Ik hou van het uitgangspunt dat rouw in een zeer ruime zin wordt bekeken. Elke verlieservaring kan leiden tot rouw. En in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt is er geen sprake van een ‘periode van rouw’. Maar is rouw intensief verweven met het leven.
Als er ruimte is om het verlies te doorleven, dan kan de scherpte van rouw verzachten.

Ik zou het boek zeker aanraden voor hulpverleners. Rouw wordt in een zeer ruime achtergrond geplaatst en de schrijvers gunnen de lezer een inkijk in de praktijkruimte. Theorie, praktijk en werkvormen worden op een aangenaam tempo afgewisseld.

Wil je een boek lezen dat je bij de hand neemt en je begeleidt doorheen je eigen landschap van rouw, dan is dit boek je gids.
Recensie door Mieke (15/03/2014)

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Luister nu eens naar mij! – Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen en jongeren

Lut Celie

Uitgeverij Van Halewijck – 2008 – 208 blz

Lut Celie is in de ogen van velen terecht dé autoriteit in het omgaan met kinderen en jongeren. Haar eenvoudige maar diepgaande en ingrijpende manier van omgaan met  degenen die op haar praktijk belanden is werkelijk verrassend. Hoevelen er dank zij haar reeds weer tot  “leven” kwamen, beseft zij, in al haar echtheid en eenvoud, wellicht zelf niet tenvolle.

In haar boek vertelt ze op een vlotte maar ook diepgaande manier wat haar is bijgebleven van kinderen die zij begeleidde en wat het haar zelf deed tijdens deze contacten. Allen die ooit met Lut in contact kwamen weten dat een boek van haar hand meer dan de moeite waard is om te lezen. Dus doen!

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Het leven gaat verder, zeggen ze – Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar in groep

Arthur Polspoel, Monique Dujardin, Kathleen Roskams

Davidsfonds – eerste druk eind 2006 - derde druk bijna uitverkocht - 128 blz.      

Prijs: 14,95 euro.

Een vernieuwend boek over een nog te weinig gekende troostbron: wat lotgenoten voor elkaar kunnen betekenen in een rouwgroep. Op een heldere manier schetsen de auteurs de doelstellingen, de werking en de effecten van lotgenotengroepen voor rouwenden. Uit de vele aangrijpende getuigenissen en brieven kunnen zowel nabestaanden als spontane en professionele hulpverleners moed  en inspiratie putten.

‘Het leven gaat verder’. is vaak de laatste zin van een gesprek met iemand die een geliefde is verloren. Niet kwaad bedoeld, maar wel pijnlijk. Want de wereld staat stil na de dood van een dierbare. En niemand lijkt dat écht te willen begrijpen. Men draait het hoofd weg van het betraande gelaat. Wat gaat er schuil achter deze zin “Het leven gaat verder?”

Aanbevolen voor ieder die rouwt en voor allen die in de hulpverlening staan.

Een vernieuwend boek over een nog te weinig gekende troostbron: wat lotgenoten voor elkaar kunnen betekenen in een rouwgroep.

 

Tijdens de persvoorstelling op de feestelijke terugkomdag van 21 oktober 2006 werden de eerste exemplaren van het nieuwe boek plechtig overhandigd aan de toenmalige minister van Welzijn en Gezondheid, Inge Vervotte, aan burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens  en aan de bisschop van Antwerpen, Paul Van den Berghe.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via info@rouwzorgvlaanderen.be.
Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden