Voor hulpverleners en nabestaanden

Rouwzorg Vlaanderen

De LEIFarts – Of de weg naar een waardig levenseinde.

Dokter Patrick Wyffels

Met een voorwoord van Wim Distelmans en een nawoord van Jacinta De Roeck. Illustraties van Arno van Mieghem.
Uitgeverij Houtekiet – 2016 – 264  blz

LEIF is de afkorting van het ‘Levenseinde Informatieforum’. In dit forum leverde de auteur een grote bijdrage om mensen te helpen die ondraaglijk lijden. In een dertigtal verhalen leest men in dit boek hoe de auteur in zijn lange carrière omgaat met de lijdende mens en met de dood. Hij schetst  waarheidsgetrouw alle aspecten van de euthanasie, van de aanvraag tot de uiteindelijke uitvoering. Verdriet, opluchting, twijfel, het komt allemaal aan bod. De lezer krijgt als het ware een inkijk in de spreekkamer van de LEIFarts. Daardoor kan ook begrip ontstaan voor de delicate taak die dokters op hun schouders nemen te midden van het maatschappelijk debat dat vaak de kop opsteekt en wel altijd verder zal blijven bestaan.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Verlies in Beeld – Therapeutisch werken met poppetjestaal bij verlies – Basisboek

Riet Fiddelaers-JaspersinbeeldUitgeverij In de Wolken  - Ten Have  -  2017 –  158  blz

Een dierbare verliezen is voor kinderen ook een ingrijpende gebeurtenis. Kan een kind het verdriet van een verlies wel aan en blijft het niet voor altijd in negatieve zin getekend? Het antwoord is wellicht dat de meeste kinderen met de juiste steun uit hun omgeving het verlies van een dierbare kunnen verwerken. Dit betekent niet dat verliesverwerking een eenvoudige opgave is, zeker niet omdat volwassenen in de omgev

ing van het kind zelf meestal ook in rouw zijn. Dit boek biedt handreikingen. Wat zijn normale reacties tijdens een rouwproces en hoe communiceer je over verlies met een kind? Wat helpt hen bij de verwerking van een verlies? Wanneer schakel je professionele hulp in? Wanneer kinderen rouwen, treft ons dat vaak dubbel zo hard. Ouders, familie, leerkrachten en andere begeleiders hebben zelf allerlei vragen of voelen zich onzeker. Dit boek geeft voorbeelden en praktische tips.

 

Gepubliceerd op in Lectuur, Voor hulpverleners en nabestaanden

Rouw bij kinderen en jongeren – Over het begeleiden van verliesverwerking.

Mariken Spuij
Uitgeverij Nieuwezijds – 2017 – 264  blz.

Dr. Mariken Spuij is klinisch psycholoog en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Naast een helder inzicht over hoe kinderen en jongeren een rouwverwerkingsproces beleven. Heel wat komt aan bod in dit boek: communicatie, stagnatie, realistisch denken, relatie met de omgeving en tenslotte ook welke hulp efficiënt kan zijn, thuis en op school. Handig boek om te lezen en vooral om te gebruiken in de contacten met kinderen in rouw.

Gepubliceerd op in Jongeren, Lectuur, Voor hulpverleners en nabestaanden

Leven aan de zijlijn – Meditaties bij trauma en verlies

Erik De Soir
Uitgeverij Lannoo – 2016 – 160  blz

image001

Traumapsycholoog Erik De Soir begeleidt al vele jaren mensen die aan de zijlijn van het leven terechtkomen door een groot verlies of trauma. Zijn ervaring leert dat meditatie een verrijkende aanvulling kan zijn op traditionele vormen van rouwtherapie. Aan de hand van verschillende meditaties, gebaseerd op kernbegrippen als sereniteit, regelmaat, eenvoud, vasthoudendheid en eerlijkheid, toont hij in dit inspirerende boek hoe omgaan met verlies en trauma op vele verschillende manieren kan. Met getuigenissen van onder meer Edel Maex, Rudi Vranckx en Winok Seresia.

Gepubliceerd op in Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Empatisch Frans voor hulp- en dienstverleners

Sofie Van Pelt, Griet Rits, Ilse Magnus  

Uitgeverij ACCO, Leuven – 2016 – 93 blz.

Zorgverleners, die in een andere taal dan hun eigen moedertaal, mensen begeleiden hebben wel eens problemen om de juiste nuances van woorden te gebruiken.
Dit handige boek is een uitstekende hulp om empathisch, respectvol en op doelgerichte manier in de Franse taal met nabestaanden te communiceren en hen te begeleiden.

Gepubliceerd op in Boeken Homepage, Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Omgaan met verlies en verdriet – Vind opnieuw de kracht om verder te gaan en geef het verdriet een plaats in je leven.

Petra Franke

Deltas – België Nederland – Zuidnederlandse Uitgeverij N.V. -  2015 –  176 blz.

De auteur is fysiotherapeute en theologe in Duitsland. In haar boek beschrijft ze – op een niet aan geloofsovertuiging gebonden manier – de zeven wegen om het verlies van een dierbare te verwerken. Allerlei aspecten komen in het boek aan bod.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Schaduwverdriet in het licht – Een praktijkgerichte kijk op verborgen verlies.

Christine Janssens

Uitgeverij Acco –  2015 – 187 blz

Scan0003Christine Janssens is al 30 jaar actief in de zorgsector en heeft als psychotherapeute vooral expertise opgebouwd in palliatieve zorg, verlies- en rouwbegeleiding en kindertherapie. Naast haar professionele carrière is zij ook sinds jaren vrijwilliger bij Rouwzorg Vlaanderen vzw en begeleidt lotgenotengroepen voor nabestaanden.

Schaduwverdriet is een vaak onbekende of vergeten vorm van verlies of verdriet. Toch krijgen steeds meer mensen te maken met één of andere vorm van dit verdriet.
Ongewenste kinderloosheid, verlies van een broer, zus of ouder, uitgestelde rouw maar ook verlies van een zelfbeeld of toekomstbeeld en geheim verlies zijn slechts enkele vormen van schaduwverdriet.
Dit boek laat zien hoe het verborgen verlies erkend kan worden en zo een plekje krijgt in het levensverhaal van mensen, waardoor het litteken kan helen. Zeer aanbevolen voor zowel professionele hulpverleners als voor ieder die begaan is met mensen rondom.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Jong Verlies – Rouwende kinderen serieus nemen.

Riet Fiddelaers-Jaspers
Uitgeverij Ten Have – 2014 – 317 blz – Tweede herziene uitgave.

jongverliesDit boek is een standaardwerk voor volwassenen die rouwende kinderen opvangen en begeleiden, zoals ouders, leerkrachten en werkers in de zorgsector. Auteur gaat in op vragen als: hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan? Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de ontwikkeling van een kind? Hoe gaan kinderen om met verlies en hoe kunnen we hen daarin steunen?

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Empathie

Kzrnaric Roman

Uitgeverij Ten Have – 2014 – 304 blz.

Heel wat mensen kunnen zich inleven in anderen maar niet iedereen gebruikt daarvoor al zijn talenten om steeds beter daarin te slagen. Vooreerst gaat auteur terug in de geschiedenis en geeft een uiteenzetting over het ontstaan van en de verschillende soorten ‘empathie’. We lezen dat een goede houding van inleven niet alleen onze relaties beter maakt maar ook onze creativiteit vergroot. Bovendien zou een groter empathisch vermogen ook maatschappelijke en politieke verbeteringen teweeg kunnen brengen. Kzrnaric deed 10 jaar onderzoek en sprak met mensen die over een groot inlevingsvermogen beschikken, ook met auteurs en journalisten. Hij kwam tot een eenvoudig stappenplan en laat zien dat door het aannemen van nieuwe gewoontes het inlevingsvermogen al aanzienlijk verbeterd kan worden. Hij beantwoordt vragen zoals: kan je een teveel aan inlevingsvermogen hebben?, hoe leer je baby’s empathie? En waarin verschilt empathie van compassie of sympathie.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Het leven, en hoe wij er afscheid van nemen

Lut Rubbens

Uitgeverij Davidsfonds – 2014 – 254 blz.dood.indd

 

Lut Rubbens beschrijft vanuit haar ervaringen op de palliatieve dienst, hoe mensen de laatste stappen zetten op hun levenspad. Ze neemt de lezer mee in verhalen, gevoelens en overtuigingen die mensen hebben in die periode van afscheid nemen en toch nog willen vasthouden.

” Iedereen reageert anders wanneer het einde van hun leven opdoemt. Sommige willen zelfstandig blijven tot de laatste snik, anderen verlangen vooral naar rust. Vele mensen worstelen met gevoelens van angst, eenzaamheid of kwaadheid, anderen streven naar verzoening en maken de balans op van hun leven. Het zijn allemaal uitingen van het existentiële lijden waarmee elke stervende geconfronteerd wordt.

Het leven en hoe we er afscheid van nemen brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve eenheid van het UZ Leuven. Vanuit haar ervaring vertelt zij in dit boek over het verloop van het stervensproces en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Ze duidt de verschillende emoties en gedragingen die je in een palliatieve setting tegenkomt. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar, een belangrijke houvast voor wie op palliatieve zorgen terechtkomt, hun omgeving en hulpverleners. “

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden