Rouwbegeleiding

Rouwzorg Vlaanderen

Nabestaanden helpen kan op diverse manieren. Naast een mooi verzorgde uitvaart en de eerste zorg die buren, familie en vrienden aan elkaar kunnen geven, bestaan er ook meer specifieke vormen van hulpverlening.

Voor professionele hulp zou iedereen terecht moeten kunnen bij de eigen huisarts. Deze is dikwijls de best geplaatste persoon waarbij men regelmatig kan komen. Verder zijn er verschillende gezondheidscentra waar psychologen, verplegers en vertrouwenspersonen kunnen geraadpleegd worden.

Naast al de goede zorgen in eigen kring en bij professioneel geschoolde hulpverleners is er verder ook het vrijwilligerswerk.

Naast hun eigen beroepsactiviteit en dagtaak bekwamen vrijwilligers zich om op een verantwoorde wijze met rouwende mensen om te gaan.

Ze proberen te luisteren naar verdriet en blijven discreet op bereikbare afstand aanwezig. Zij maken graag tijd voor een gesprek. Met de nabestaanden wordt voorzichtig op weg gegaan om enerzijds te helpen pijn en verdriet toe te laten en anderzijds hen te ondersteunen om het leven niet alleen te ‘overleven’ maar ook ‘zinvol’ opnieuw verder te leven, ieder op zijn eigen tempo.

Deze vrijwilligers gaan op rouwbezoek, schroomvol luisterend, werken mee aan groepsmomenten voor lotgenoten en komen samen met andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig nemen zij actief deel aan vormingsactiviteiten.