Lotgenotengroepen

Rouwzorg Vlaanderen

Met maximum acht à tien personen wordt een groep gestart die meestal zeven keer bijeenkomt. Een dergelijke groep is een gesloten groep. Dat betekent dat men zich inschrijft voor de volledige reeks bijeenkomsten en dat er onderweg geen nieuwe mensen bijkomen.
Onder begeleiding van minstens twee, soms drie teamleden, kunnen nabestaanden hun ervaringen uitwisselen.
Verschillende onderwerpen van gesprek zijn mogelijk.Voorbeeld van enkele thema’s: gevoelens van boosheid, opstandigheid en/of schuld, het opruimen van de kleren, reacties van de omgeving, moeilijke feestdagen, zingevingsvragen, enz.
Door het delen van deze ervaringen en de steun die van lotgenoten kan uitgaan, worden telkens kleine stapjes gezet in het verwerken van het verlies.

Deelname in de kosten verschilt van groep tot groep al naargelang de locatie. Meestal wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de koffie/thee.

Wat is een lotgenotengroep?

Volwassenen die recent of langer geleden iemand verloren hebben, komen samen in kleine groep om te kunnen praten over verlies. Ervaringen worden gedeeld en vaak ontstaan diepgaande gesprekken. Herkenning en erkenning betekenen vaak heel wat soelaas voor de deelnemers. Er zijn twee soorten groepen: ‘gesloten’ en ‘open groepen’ (zie verder).

Begeleiding?

Dienstbaarheid en deskundigheid door jarenlange scholing en praktijk, zijn de kenmerken van onze rouwbegeleiders.

Onkosten voor deelname aan een groep?

Hoe gek het misschien ook klinkt in deze tijden van winstbejag, stellen onze mensen graag hun kennis en tijd gratis ten dienste van mensen die het nodige hebben. Voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd, afhankelijk van de locatie.

Overzicht gesloten ontmoetingsgroepen 2017-2018

Een gesloten groep wordt gevormd door 6 tot 8 lotgenoten en komt 5 tot 8 keer samen. Eens de groep gestart is, kunnen geen nieuwe deelnemers meer aansluiten. 

BerchemEdegemLierDeurne

Informatie volgt.

Informatie volgt.

alle rouwverliezen – alle leeftijden – op donderdag van 14.00 u tot 16.30 u

 • start: 8 februari tot mei 2018 – bijeenkomst om de veertien dagen
 • aantal bijeenkomsten: 7
 • adres: ‘De Waaier’, Dorpsstraat 111, 2500 Koningshooikt
 • begeleiding: Jan Somers en Anneleen Vanassche
 • info en inschrijven: jan.somers4@telenet.be – 03 440 20 12 of 0496 66 53 74 /

alle rouwverliezen – alle leeftijden –  op dinsdag van 19.00 u tot 21.00 u

 • start op 7 november 2017 – bijeenkomst om de veertien dagen
 • aantal bijeenkomsten: 5 à 6
 • adres: Wouter Haecklaan 6/B9, 2100 Deurne
 • begeleiding: Christine Janssens en Sara Janssens
 • info en inschrijven: Christine.janssens@psychotherapie-delinde.be  tel. 0479 72 67 99

Overzicht open ontmoetingsgroepen 2017-2018

Een open groep is een losse ontmoetingsmiddag zonder beperking van het aantal deelnemers. Men kan altijd komen of af en toe.

Hoboken – ZomergroepAntwerpen-Centrum

alle rouwverliezen – alle leeftijden – op dinsdag van 19.30 u tot 21.30 u

 • start op 11 juli 2017 tot eind september – bijeenkomst om de veertien dagen
 • adres: Columbusstraat 6, 2660 Hoboken
 • begeleiding: Martine Michiels en Noëlle Oboussier
 • info en inschrijven: martinemichiels_59@hotmail.com – 0486 37 78 61 of  noelle.bbca@gmail.com – 0474 67 23 08

alle rouwverliezen – alle leeftijden – op woensdag van 14.00 u tot 16.00 u

 • elke 1ste en 3de woensdag van de maand
 • start februari tot eind juni 2018
 • adres: ‘De Loodsen’, St.-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
 • begeleiding: Geert Willems en Rudy Janbroers
 • info: geert.willems@hotmail.com – 0484 40 24 82 /
  rudy.janbroers@telenet.be – 0475 26 87 10

 

Op aanvraag

Het organiseren van een lotgenotengroep op andere plaatsen dan deze hierboven vermeld, kan op aanvraag ook besproken worden.   Informatie  via: info@rouwzorgvlaanderen.be