Voordrachten

Rouwzorg Vlaanderen

Hoe ga je om met rouw?

5 Oktober 2017 – Zuiderpershuis – Antwerpen. De jaarlijkse info avond van Rouwzorg Vlaanderen, dit jaar i.s.m. Bond zonder Naam.

Heel wat mensen zijn gewond ook al is dat niet meteen zichtbaar. Het zijn geen oppervlakkige wonden, ze liggen diep verankerd vanbinnen. Een van je ouders sterft, je verliest je partner of iemand zeer dierbaar, je kind overlijdt. Iemand in je omgeving maakt een verlies mee en je wil luisteren of helpen. Hoe geef je ondersteuning of hoe vind je zelf soelaas?
Drie nabestaanden getuigden over hun rouwervaringen waarna drs. Arthur Polspoel toelichting gaf over diverse aspecten van de rouwperiode. De avond werd muzikaal bijzonder mooi opgeluisterd door Eloïse Mabille, sopraan en Antonio Garcia, cellist. Tijdens heel het gebeuren stonden onze rouwbegeleiders paraat om allerlei vragen van de vele deelnemers te beantwoorden.

 

Op 22 oktober 2016 had een mini-beurs en voordracht plaats in de Zaal Verrezen Heer – Berchem

Er was kans tot vrijblijvende kennismaking met de begeleiders van onze diverse lotgenotengroepen voor rouwenden, hulpverleners en alle geïnteresseerden.
Tevens vond een zeer gesmaakte korte voordracht plaats met als titel “Wat doet een rouwproces met een mens?” door Dr. Arthur Polspoel, expert in de rouwzorg, auteur en pionier van lotgenotengroepen in Vlaanderen en Nederland. Met een hapje en een drankje werd de namiddag afgesloten.

Rouw … en toch!

Gastspreker Tjeu Leeners

 5 oktober  2015 – Zaal Verrezen Heer – Berchem
Organisatie door Rouwzorg Vlaanderen vzw i.s.m. CCV in het bisdom Antwerpen 

In het kader van vzw De Zeven Eiken, Brasschaat, begeleidt Tjeu Leenders sinds 1996 families in de periode tussen sterfdag en uitvaart. Onder meer van daaruit reflecteerde hij over leven, geboorte en dood. Over de ingrijpende ervaring van het overlijden van een geliefde persoon. Over ruimte en trouw blijven aan jezelf, verbinden, loslaten en de kracht van kwetsbaarheid in een leven dat – zoals altijd – moeilijk, vreugdevol en eentonig kan zijn. Een lezing als ode aan het leven, met verwondering, troost en inspiratie, om vrijer te ademen en te denken, zelfs als de dood in het spel is.
De lezing werd afgewisseld met poëzie en muziek door Karen Peeters, harp, en Monique Vermeulen, sopraansax. Er lag inspirerende literatuur ter inzage en bij de begeleiders van lotgenotengroepen kon men terecht voor allerlei informatie en al inschrijven voor deelname aan een lotgenotengroep.
Voor de  ruim 150 belangstellenden die waren opgekomen was er nadien een gezellige receptie met veel ruimte voor ontmoeting en napraten.

 

De spirituele dimensie van het rouwen

10 februari 2015 – Zaal Verrezen Heer – Berchem 
Organisatie door CCV in het bisdom Antwerpen i.s.m. Rouwzorg Vlaanderen vzw. 

In de verwerking van een verlies zit een spirituele of levensbeschouwelijke laag. Ideeën rond dood en rechtvaardigheid worden erg op de proef gesteld. Theoloog en pastoraal werker Filip Zutterman verkende vanuit een bijbelse insteek de spirituele laag in de rouw en reikte handvatten aan om dit onderwerp in een rouwgesprek te benoemen. Achteraf was er koffie en gebak en ruime kans tot ontmoeting en nagesprek.

 

Moeilijke dagen

Wat is een LOTGENOTENGROEP voor mensen die rouwen?

4 oktober 2014 – Zaal ‘Twee Jossen’ Hoboken
Organisatie door  CCV in het bisdom Antwerpen i.s.m. Rouwzorg Vlaanderen vzw.

Informatiemoment voor jongeren en volwassenen die rouwen, hulpverleners en alle geïnteresseerden.
In een eerste gedeelte werd ingegaan op twee vragen die vaak bij nabestaanden aan de orde zijn, namelijk ‘hoe overleef ik een periode van rouw?’ en ‘wat voor goeds kan een deelname aan een lotgenotengroep brengen?’. Twee mensen getuigden over hun individueel rouwproces en over datgene wat hen hielp in de lotgenotengroep waarvan zij deel uitmaakten. De begeleiders van onze diverse groepen waren aanwezig zodat er met hen kennis gemaakt kon worden en om vragen te beantwoorden.
In een tweede gedeelte werd stilgestaan bij een aantal emoties die mensen meestal ervaren tijdens een rouwproces. Ook werd concreet de werking van de lotgenotengroepen toegelicht. Tot slot was er nog ruim de tijd om met drankje en een hapje na te praten.

Rouw bij ouderen

15 februari 2014 – Zaal Ter Schelde – Hoboken
Organisatie: CCV in het bisdom Antwerpen i.s.m. Rouwzorg Vlaanderen vzw.

Lezing door Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, voor begeleiders van rouwgroepen en rouwweekends, lotgenotengroepen, rouwbezoekers, uitvaartvoorgangers en andere geïnteresseerden. Door de start met koffie en onthaalmarkt met boeken en Love Pasta en de afronding ‘s middags met een bescheiden receptie was er ruime kans tot ontmoeting en netwerking. Een geslaagde dag voor allen die erbij waren.