Lichaamsziel

Een retraite in rouw

Jan Oegema

Uitgeverij Vantilt – 2016 – 80 blz.

Dit boek is een weerslag van een korte retraite in rouw. Auteur beschrijft dat er een aanwezigheid is die zich dringt in hem. Het maakt hem kalm, rustig, vastbesloten, naar het duurt lang. Het is een proces dat maanden bestrijkt. Iedere keer dat zijn lichaam in aanraking komt met buitenlucht en wind dringt er zich een kalmte op, in de stad, op de fiets en ook wandelend. De lezer wordt deelgenoot gemaakt van overdenkingen van de soms merkwaardige verschijnselen die zich kunnen voordoen in de eerste periode na het overlijden van een dierbare. Anders gaan eten en bewegen, sterke identificatie met dieren, moeiteloos in onbekend bos de weg vinden, grote behoefte aan stilte en alleen zijn, ervaringen van non-dualiteit en zelfs heiligheid, aanhoudende indrukken van het dichtbij zijn van de betreurde. Rouwen kan volgens auteur een enorme breuk betekenen met het vertrouwde westerse mensbeeld en doen terugverlangen naar het begrip ‘ziel’, maar dan zoals het in de vroegst reconstrueerbare prehistorie werd voorgesteld als ‘lichaamsziel’.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen