Doelstelling

Rouwzorg Vlaanderen

Vier pijlers:

  • Nabestaanden emotioneel ondersteunen in een rouwproces o.a. door het organiseren van lotgenotengroepen
  • De maatschappij en de overheid sensibiliseren voor de enorme impact op het leven van de nabestaanden
  • Via de website www.rouwzorgvlaanderen.be aan nabestaanden en hulpverleners de weg wijzen naar lokale initiatieven in heel Vlaanderen – ook andere dan de onze – waar lotgenotengroepen en goede hulpverleners terecht kunnen met hun vragen en noden
  • Vrijwilligers blijvend motiveren, begeleiden en vormen evenals de deskundigheidsbevordering van de medewerkers nastreven om op een verantwoorde manier ondersteunend en/of begeleidend aanwezig te zijn bij nabestaanden.

Het is pas goed leven in een maatschappij waar mensen elkaar niet in de steek laten maar op een zorgzame en verantwoorde wijze met elkaar kunnen omgaan in vreugde en verdriet.