Wat bieden wij?

Rouwzorg Vlaanderen

Hetgeen wij aanbieden, bestaat uit twee grote delen:

Deel 1. De  EIGEN  WERKING  en  ACTIVITEITEN  van Rouwzorg Vlaanderen vzw die zich vooral situeren in de regio Antwerpen.

 • hulp bij het verwerken van een rouwproces, soms aan de hand van een persoonlijk gesprek maar vooral door diverse groepsontmoetingen te organiseren voor lotgenoten
 • informatieavonden, voordrachten, workshops, studiedagen, voor nabestaanden en hulpverleners: zie Agenda
 • Algemene inlichtingen: zie infonamiddagen

 

Deel 2. Deze WEBSITE die naast de activiteiten van onze eigen werking ook een waaier aan informatie biedt over nuttige boeken, cultuur, enz . alsook informatie geeft over ons bekende andere verenigingen in het landschap van de rouw.

Inhoud van de website

 • bundeling van informatie over eigen werking
 • kwalitatief betrouwbare informatie over andere vrijwilligerswerkingen in het land van de rouw
 • een waaier van doorverwijsadressen van vrijwilligersorganisaties alsook van professionele rouwbegeleiders met goede referenties en/of waarmee wij een goede samenwerking hebben
 • informatie over de Jeugdddient ‘IJD Antwerpen’ en hun initiatieven voor jongeren in rouw
 • toelichting over vormingsmomenten van korte en langere duur georganiseerd door CCV in het bisdom Antwerpen en van andere ons goed bekende verenigingen en vzw’s
 • aanbevolen lectuur over verlieservaringen en vorming

 

Update en aanvulling van de website

Alle initiatieven worden zorgvuldig benaderd door diverse medewerkers alvorens opgenomen te worden in deze website.
Update en aanvulling gebeurt regelmatig aan de hand van ervaringen, evaluaties en feedback van deelnemers en/of medewerkers van o.m.:

 • vormingsmodules
 • initiatieven voor jongeren en volwassenen
 • lotgenotengroepen
 • recente boekbesprekingen
 • allerhande weetjes