Arthur Polspoel

Het leven gaat verder, zeggen ze – Lotgenoten in rouw ontmoeten elkaar in groep

Arthur Polspoel, Monique Dujardin, Kathleen Roskams

Davidsfonds – eerste druk eind 2006 - derde druk bijna uitverkocht - 128 blz.      

 

Een vernieuwend boek over een nog te weinig gekende troostbron: wat lotgenoten voor elkaar kunnen betekenen in een rouwgroep. Op een heldere manier schetsen de auteurs de doelstellingen, de werking en de effecten van lotgenotengroepen voor rouwenden. Uit de vele aangrijpende getuigenissen en brieven kunnen zowel nabestaanden als spontane en professionele hulpverleners moed  en inspiratie putten.

‘Het leven gaat verder’. is vaak de laatste zin van een gesprek met iemand die een geliefde is verloren. Niet kwaad bedoeld, maar wel pijnlijk. Want de wereld staat stil na de dood van een dierbare. En niemand lijkt dat écht te willen begrijpen. Men draait het hoofd weg van het betraande gelaat. Wat gaat er schuil achter deze zin “Het leven gaat verder?”

Aanbevolen voor ieder die rouwt en voor allen die in de hulpverlening staan.

Een vernieuwend boek over een nog te weinig gekende troostbron: wat lotgenoten voor elkaar kunnen betekenen in een rouwgroep.

 

Tijdens de persvoorstelling op de feestelijke terugkomdag van 21 oktober 2006 werden de eerste exemplaren van het nieuwe boek plechtig overhandigd aan de toenmalige minister van Welzijn en Gezondheid, Inge Vervotte, aan burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens  en aan de bisschop van Antwerpen, Paul Van den Berghe.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via info@rouwzorgvlaanderen.be.
Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Eenzaam sterven?

Arthur Polspoel

Uitgeverij Davidsfonds – 2004 - 176 blz.

Momenteel aan vijfde druk toe.  Alleen nog verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland of via info@rouwzorgvlaanderen.be

Dit boek gaat over communicatie in de palliatieve zorg. Onbegrip of onzorgvuldig spreken, vergroten de eenzaamheid van alle betrokken partijen. De auteur analyseert elf gesprekken tussen hulpverleners, terminale patiënten en hun naasten. Er worden aanknopingspunten gegeven om signalen te herkennen van eenzaamheid, ook al zijn die verpakt in ontkenning, opstandigheid, vertwijfeling, wroeging. De lezer wordt in dit werk sterk uitgedaagd tot reflectie over wat al dan niet gebeurt. Waardevol boek als bevestiging en ondersteuning voor stervenden en hun naasten. Maar zeker en vooral ook voor begeleiders in het palliatief werk en hulpverleners in diverse sectoren.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Het was toch een mooi leven – Rouw van ouderen om het verlies van de partner

Arthur Polspoel

Uitgeverij Davidsfonds/Ten Have – 2008 – 118 blz.

In onze maatschappij wordt de dood verbonden met hoge ouderdom. Rouw van de achterblijvende partner wordt dan ook vaak onderschat. Toch is de realiteit anders. Het gemis aan het langdurig gedeelde leven en het gebrek aan toekomstperspectief maakt de rouw echter intenser.

Dit boek gaat over de vele aspecten van de rouwverwerking bij oude mensen die om fysieke of psychische redenen al grotendeels buiten het maatschappelijke leven staan. De partner is dan vaak nog de enige bondgenoot. Wanneer die door de dood wegvalt  wordt de nabestaande in een bijna uitzichtloze rouw gedompeld en heeft nog weinig energie om het leven zinvol verder te leven.

Aanbevolen aan ieder die als hulpverlener,  familie of vriend dicht bij dergelijke mensen staan.

Gepubliceerd op in Lectuur, Ouderen

Wenen om het verloren ik

Arthur Polspoel  

Totaal herziene druk – Uitgeverij Davidsfonds – 223  blz.   

Alleen nog verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland of voor Vlaanderen via info@rouwzorgvlaanderen.be 

‘Wenen om het verloren ik’  was in 1976 het eerste boek in Nederland en Vlaanderen waarin het verloop van de rouwverwerking werd beschreven. Na meerdere herdrukken is de uitgave van 2003 onder dezelfde titel een totaal vernieuwde en herziene versie van dit klassieke werk. Het boek geeft inzicht in de emoties en gedragingen in een rouwperiode. Polspoel pleit heel sterk voor het scheppen van ruimte waarin verdriet en emoties wel geuit mogen worden, iets wat niet evident is in onze maatschappij. De jarenlange ervaring van de schrijver in het begeleiden  van mensen levert een herkenbaar boek op, zowel voor rouwenden zelf als voor zelfhulpgroepen, voor vrijwillige hulpverleners en professionals die in hun werk met rouwverwerking geconfronteerd worden.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden