Geloof

God in gedichten

Harry Gielen, Piet Thomas

Uitgeverij Lannoo – 2007 – 416 blz. 

De mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw in de Lage Landen vindt  men in dit werk verzameld in 300 thematisch geordende gedichten. Het werk geeft een verrijkend inzicht in de ontwikkeling van de religieuze poëzie in Nederland en Vlaanderen. De gedichten die uiting geven aan onrust en twijfel, aan nood en verlangen, wisselen af met evocaties van bronverhalen, van heilige tijden en plaatsen. Met bezinning ook over het leven en sterven van de man uit Nazareth, in tastend zoeken of beamend geloven. De mooie witte kaft geeft een verrijzenisgevoel en nodigt onmiddellijk uit met lezen aan te vatten. Knappe realisatie om zelf te kopen en/of als geschenk te geven aan spiritueel bewogen mensen, jong én oud.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Ondenkbaar dat U niet bestaat – vertaald door Vincent Hunink en ingeleid door Wim Verbaal

Anselmus van Canterbury

Uitgeverij Kok/Kampen- 2011 – 79 blz.

Voor de auteur (1033 – 1109) bestaat God. Zoveel is zeker. Maar hoe kan je Gods bestaan bewijzen? In het boek staat een indringende tekst dat zich laat lezen als een gebed. God is voor Anselmus “datgene waarboven niets gedacht kan worden”. In zijn betoog wisselt hij argumenten af met bevlogen, lyrische passages. Die krijgen in deze vertaling de volle aandacht. Godsbewijzen zijn vergankelijk maar Godsverlangen is van alle tijden. Voor zoekende mensen naar God, aanbevolen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Laten we van liefde zingen – Zijn mooiste teksten en preken

Jos Brink

Uitgeverij Lannoo – 2010 – 95 blz.

Samenstelling: Alet Aaalders.
In dit boek zijn mooie teksten en preken samengebracht van Jos Brink zaliger.  Voor iedereen die zoekt naar warmte, vriendschap en liefde.

Gepubliceerd op in Lectuur, Rouwpoëzie en -teksten, Volwassenen

Wat komt er na de dood? – De kunst van leven en sterven

Anselm Grün

Uitgeverij Ten have – 2010 – 144 blz.

Is er een leven na de dood? En hoe zal dat er dan uitzien? Auteur beschrijft wat we zouden kunnen verwachten, onder meer met beelden uit de Bijbel.
Dankzij zulke voorstellingen kunnen wij ons leven bewuster vormgeven. Onze angst voor de dood bijvoorbeeld kan verzacht worden door hoop en kalmte.
Ook geeft dit boek steun bij stervensbegeleiding. Het is volgens de auteur belangrijk dat de gevoelens en angst van stervenden en hun naasten serieus genomen worden, en dat zij zich geborgen weten.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Richt ons weer op – Als het leven pijn doet

Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen

Uitgeverij Lannoo – 2009

Een kwetsbaar boek. Vanuit het besef van hun eigen broosheid en door samen met lijdenden de weg te gaan, hebben beide auteurs er jarenlang over gedaan om dit boek te schrijven. Ze mochten getuige zijn van de kracht van de opstanding waardoor mensen het leven weer leerden te leven. Hun geloof in een God die wil dat mensen voluit leven, die onze broeder in broosheid werd in Christus en ons nabij blijft in de Geest, werd de drijvende kracht achter hun woorden.

Dit is een kwetsbaar boek voor kwetsbare mensen die wij allen zijn.

Gepubliceerd op in Lectuur, Verhalen van en voor nabestaanden, Volwassenen

In het doolhof van de rouw – 40 bijbelwoorden die troost bieden

Jos Douma

Uitgeverij kok – 2008 – 99 blz.

Korte overdenkingen aan de hand van bijbelcitaten voor allen die verdriet hebben.  Het beeld van de doolhof helpt ons te accepteren dat rouwen een complex proces is waarin we de lege plaats onder ogen leren zien en voor om gevoelens een plaats te geven. We kunnen ons laten troosten vauit Gods woord.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Troostboeken, Volwassenen

Vrees niet – Een boek vol bemoediging

Max Lucado

Uitgeverij Voorhoeve – 2010 – 223 blz.

In dit bemoedigende boek laat auteur zijn lezers opnieuw ervaren wat God in zijn woord zegt over zijn hulp en nabijheid. Hij citeert korte bijbelteksten en koppelt daar gedachten aan die mensen aan het denken zet. Mooi boek om zelf te lezen en om cadeau te geven aan mensen die dit soort boeken kunnen appreciëren.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Vrij van angst

Max Lucado

Uitgeverij Voorhoeve – 2009 – 223 blz.

Leven zonder angst: is dat mogelijk? In het boek worden verschillende angsten besproken.

Men kan lezen hoe angsten ontstaan en wat de bijbel zegt over het omgaan met angst. Redenen om angstig te zijn zullen wel altijd bestaan, ook in het leven van mensen die hun vertrouwen in God stellen. Maar het leven ziet er heel anders uit met dat vertrouwen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Volwassenen

Als het leven tegenzit – Woorden van troost en bemoediging

Max Lucado

Uitgeverij Voorhoeve – 2008 – 143 blz.

Auteur is voorganger in de Oak HHills Church in San Antonio (Texas). Zijn schrijven begint met de vraag: “waar zit God als het ons tegenzit?” Gaandeweg krijgt de lezer antwoord op deze vraag.  Aan de hand van citaten uit de bijbelteksten en de psalmen leest men doorheen het boek woorden van troost en bemoediging. Mooi boekje dat velen kan helpen in hun zoektocht naar de betekenis van het lijden en de aanwezigheid van God in hun leven

Gepubliceerd op in Lectuur, Religie, Troostboeken, Volwassenen

Pastores gaan voorbij – Witboek over kracht en pijn van vrijwilligers in de katholieke Kerk

Marie-José Janssen en Gerard Zuidberg

Uitgeverij Ten Have - 2008 – 143 blz.

Het landschap in de kerk verandert continue. “De warmte van de nabije gemeenschap maakt soms plaats voor een koude douche” aldus de auteurs. Zij begeleiden en trainen vrijwilligers in Nederland. Zij zijn de mening toegedaan dat de toekomst van de gemeenschap in de handen ligt van de vele vrijwilligers. De positie en de rol die zij spelen in de ontwikkeling van de kerk wordt in dit werk onverbloemd bekeken.

Toch is het een boek van bemoediging voor hen die op hun werkterrein geconfronteerd worden met de visie dat een vrijwilliger de parochiezaal mag onderhouden, zorgen voor de orde en netheid, brieven mag posten maar geen pastorale daden mag verrichten. Vele leken zijn bewogen pastorale gesprekspartners en functioneren prima in de pastoraal. Zij verdienen waardering, steun en bemoediging in hun vruchtbare taak in dienst van de gemeenschap.

Aanbevolen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden