Hulpverleners

De meervoudig Gekwetste mens – Gedeelde en verdeelde zorg

P. Hendrickx, J. Barbier, H. Driesen, M. Van Ongevalle en K. Vansevenant. M.m.v. Hilde Driesen

Uitgeverij Lannoo Campus – 2011 – 272  blz. 

Al in 2005 (zie hieronder) verscheen van deze auteurs een boek met ongeveer dezelfde titel. In hun nieuwe boek staat de verantwoordelijkheidsverdeling om de zorg voor de gekwetste mens centraal. Na een duiding van de het begrip “meervoudig gekwetst” en een uigebreide beschouwing over verantwoordelijkheid en ethiek, komt de rol van hulpverleners in de zorg om de meervoudig gekwetste mens aan bod. Er wordt gewezen naar de kern van de opdracht maar ook naar de kracht en de kwetsbaarheid van de hulpverleners. Tot slot worden er nog tien uitdagingen geformuleerd voor de toekomst.

Aanbevolen voor hulpverleners.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Meervoudig Gekwetsten – Contextuele hulpverlening aan Maatschappelijk kwetsbare mensen

P. Hendrickx, J. Barbier, H. Driesen, M. Van Ongevalle en K. Vansevenant

Uitgeverij Lannoo Campus – 2005 -216  blz. 

De auteurs van het boek zijn hulpverleners die dagelijks in de ‘actieve welvaartstaat’ te maken krijgen met kansarmen, mensen die in de maatschappij steeds weer uit de boot vallen. Het is een neerslag van praktijkervaring en onderzoeken.

Armoede of maatschappelijke kwetsbaarheid is een zeer complex gegeven dat meer is dan tekort aan geld, aan werk of  tekort aan een huis. Het gaat  in de eerste plaats om nood aan ‘erkenning’ van het gekwetst zijn van de kansarmen. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een exploratie in het werkveld: met de contextuele bril en de maatzorg-bril wordt gekeken naar de mens in armoede  en naar de maatschappij  met de interactie daartussen.Het tweede deel handelt over het verbindend werken met ‘meervoudig gekwetsten’. Studie  dat een sterke  uitnodiging  uitstraalt naar hulpverleners en leidinggevenden om te blijven nadenken over de  complexiteit van het  ethisch welzijnsbeleid.

Gepubliceerd op in Lectuur, Voor hulpverleners en nabestaanden

Stapeltjesverdriet – Een onderzoek naar de invloed van verlies op zeer jonge leeftijd

Sabine Noten  

Uitgeverij In de Wolken – 2009 – 102 blz.

Het boek is bedoeld voor hulpverleners die mensen begeleiden in het verwerken van verdriet. Auteur deed onderzoek naar vroege verlieservaringen en wat de gevolgen zijn op het beleven van later verlies (= stapeltjesverdriet). Zij behandelt thematisch de analyses uit dertig interviews. Vanuit een theoretisch kader worden die geïllustreerd met haar eigen bevindingen en met citaten van de deelnemers aan het onderzoek. Zij werkt zeer systematisch en formuleert helder haar bevindingen. Sabine Noten ontwikkelde samen met Riet Fiddelaers-Jaspers de opleiding ‘Land van Rouw’: Omgaan met verlies en Verliesconsulent Kinderen en Jongeren.

Goed boek voor hulpverleners.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden