pallatieve zorg

Het leven, en hoe wij er afscheid van nemen

Lut Rubbens

Uitgeverij Davidsfonds – 2014 – 254 blz.dood.indd

 

Lut Rubbens beschrijft vanuit haar ervaringen op de palliatieve dienst, hoe mensen de laatste stappen zetten op hun levenspad. Ze neemt de lezer mee in verhalen, gevoelens en overtuigingen die mensen hebben in die periode van afscheid nemen en toch nog willen vasthouden.

” Iedereen reageert anders wanneer het einde van hun leven opdoemt. Sommige willen zelfstandig blijven tot de laatste snik, anderen verlangen vooral naar rust. Vele mensen worstelen met gevoelens van angst, eenzaamheid of kwaadheid, anderen streven naar verzoening en maken de balans op van hun leven. Het zijn allemaal uitingen van het existentiële lijden waarmee elke stervende geconfronteerd wordt.

Het leven en hoe we er afscheid van nemen brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve eenheid van het UZ Leuven. Vanuit haar ervaring vertelt zij in dit boek over het verloop van het stervensproces en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Ze duidt de verschillende emoties en gedragingen die je in een palliatieve setting tegenkomt. Taboedoorbrekend, concreet en herkenbaar, een belangrijke houvast voor wie op palliatieve zorgen terechtkomt, hun omgeving en hulpverleners. “

Gepubliceerd op in Lectuur, Over dementie en palliatieve zorgen, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden