palliatieve zorg

Eenzaam sterven?

Arthur Polspoel

Uitgeverij Davidsfonds – 2004 - 176 blz.

Momenteel aan vijfde druk toe.  Alleen nog verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland of via info@rouwzorgvlaanderen.be

Dit boek gaat over communicatie in de palliatieve zorg. Onbegrip of onzorgvuldig spreken, vergroten de eenzaamheid van alle betrokken partijen. De auteur analyseert elf gesprekken tussen hulpverleners, terminale patiënten en hun naasten. Er worden aanknopingspunten gegeven om signalen te herkennen van eenzaamheid, ook al zijn die verpakt in ontkenning, opstandigheid, vertwijfeling, wroeging. De lezer wordt in dit werk sterk uitgedaagd tot reflectie over wat al dan niet gebeurt. Waardevol boek als bevestiging en ondersteuning voor stervenden en hun naasten. Maar zeker en vooral ook voor begeleiders in het palliatief werk en hulpverleners in diverse sectoren.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden