Rouw

Het geheim van de Dood – Westers dodenboek: wegwijzer voor het leven na de dood

Erika Helene Etminan en Werner Plate

Uitgeverij Lannoo – 2005 141 blz

Volgens de visie van de auteurs hebben alle godsdiensten een gemeenschappelijke essentie. Allen hebben ze als doel verlossing en bevrijding uit de toestand van af-zonde-ring van God of van het gescheiden zijn van God. Elke godsdienst kenthaar eigen weg om de scheiding tussen mens en God op te heffen. Hierbij speelt de visie op het leven na de dood een belangrijke rol. Via de zienswijze en de structuren van het christendom en de oosterse godsdiensten wordt de lezer naar een van de grootste wijsheidsboeken van de mensheid – Het Tibetaanse Dodenboek – geleid. De auteurs hebben zo goed als mogelijk geprobeerd de fundamentele uitspraken uit dat boek om te zetten in westerse taalbegrippen. In een verstaanbare taal wordt beschreven  wat er gebeurt op het moment van de dood en in de fases na de dood.

Dit boek is een boek voor stervenden, maar evenzeer een boek voor levenden die bewust met stervenden willen omgaan, en zich bewust willen voorbereiden op hun eigen sterven. Want de dood en het leven na de dood kunnen een kans zijn om tot ‘eeuwig leven’ te komen en voor altijd gelukkig te zijn. Geïnspireerd door het Tibetaanse Dodenboek, bevat dit boek een tekst die men kan voorlezen aan gestorvenen om hun zielbegeleiding en oriëntatie te geven in de fases na de dood.

Warm aanbevolen voor wie op zoek is naar de essentie van leven en dood, voor stervenden en nabestaanden, voor wie bewust met stervenden en nabestaanden wil omgaan, voor mensen die zich bewust op hun eigen sterven willen voorbereiden voor wie het leven en de geheimen van de schepping beter wil begrijpen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Varia, Volwassenen

Te veel verdriet voor één hart

Ed Franck met prenten van Carll Cneut

Uitgeverij Davidsfonds Leuven – 2008 – 334 blz

Shakespeare is niet weg te denken uit de literaire en muzikale wereld. Zelfs onze dagelijkse taal wordt soms doorspekt met uitspraken van Shakespeare. Denk maar aan de zin: “het leven is een schouwtoneel. Ieder speelt zijn rol en ieder krijgt zijn deel”. In dit boek worden vier tragedies van William Shakespeare opnieuw verteld op een manier waarop het brede publiek graag dat boek zal lezen. Degenen die geen tijd hebben en geen zin om zich in moeilijke teksten te storten maar die niettemin graag iets meer weten over Shakespeare zullen niet ontgoocheld worden na lezing van deze vier verhalen: Hamlet, Othello, Koning Lear en Macbeth. Het zijn verhalen die zo goed als in de hele wereld vertaald zijn en op muziek gezet.  Prettig boek om te lezen en tezelfdertijd een flinke opsteker of geheugenopfrisser van onze culturele vorming.

Aanbevolen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Varia, Volwassenen
« Vorige   1 2 3 4