Sabine Noten

Herbergen van verlies – Thuiskomen in het Land van Rouw

Riet Fiddelaers-­‐Jaspers & Sabine Noten

Uitgeverij In De Wolken – 2014 – 296 blz.Herbergen van verlies

Het boek neemt me mee doorheen mijn eigen landschap van rouw. Ik moet het boek vaak even neerleggen om stil te staan bij mijn verlieservaringen en welke impact deze hebben op wie ik ben als mens én als hulpverlener.

Ik kom in dit boek de systemische principes tegen en het contextuele gedachtegoed van Nagy krijgt ruime aandacht. Belangrijke thema’s zoals hechting, rouw over generaties heen, stapeltjesverdriet, verlate rouw en trauma komen aan bod. Ook de existentiële dimensie krijgt een plek.

Ik hou van het uitgangspunt dat rouw in een zeer ruime zin wordt bekeken. Elke verlieservaring kan leiden tot rouw. En in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt is er geen sprake van een ‘periode van rouw’. Maar is rouw intensief verweven met het leven.
Als er ruimte is om het verlies te doorleven, dan kan de scherpte van rouw verzachten.

Ik zou het boek zeker aanraden voor hulpverleners. Rouw wordt in een zeer ruime achtergrond geplaatst en de schrijvers gunnen de lezer een inkijk in de praktijkruimte. Theorie, praktijk en werkvormen worden op een aangenaam tempo afgewisseld.

Wil je een boek lezen dat je bij de hand neemt en je begeleidt doorheen je eigen landschap van rouw, dan is dit boek je gids.
Recensie door Mieke (15/03/2014)

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Stapeltjesverdriet – Een onderzoek naar de invloed van verlies op zeer jonge leeftijd

Sabine Noten  

Uitgeverij In de Wolken – 2009 – 102 blz.

Het boek is bedoeld voor hulpverleners die mensen begeleiden in het verwerken van verdriet. Auteur deed onderzoek naar vroege verlieservaringen en wat de gevolgen zijn op het beleven van later verlies (= stapeltjesverdriet). Zij behandelt thematisch de analyses uit dertig interviews. Vanuit een theoretisch kader worden die geïllustreerd met haar eigen bevindingen en met citaten van de deelnemers aan het onderzoek. Zij werkt zeer systematisch en formuleert helder haar bevindingen. Sabine Noten ontwikkelde samen met Riet Fiddelaers-Jaspers de opleiding ‘Land van Rouw’: Omgaan met verlies en Verliesconsulent Kinderen en Jongeren.

Goed boek voor hulpverleners.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden