Verlies

Vuur en vlam – Hoe kanker alles dooft behalve herinnering

Geert de Kockere en An Domt

Uitgeverij Manteau Jeugd – 2011 – 32 blz.

De drakenman en de drakenvrouw vormen samen met hun twee drakenkinderen een gelukkig gezin. Het meest houden ze van vuur. “Vuur is leven en leven is vuur!”, beweren ze. Op zomeravonden, wanneer het donker is geworden, gaan ze naast elkaar op een rij staan. Dan spuwen ze vuur om het verst. Het wordt elke keer een heus vuurwerk, dat is pas leven! Op een avond kan de drakenvrouw geen vuur meer spuwen. Als ze probeert, stijgt er enkel wat rook op. De drakendokter vertelt dat er iets kwaads in haar buik zit, wat het vuur in haar laat uitgaan. Hij geeft haar iets vies, maar het zal haar helpen, ze zal weer vuur spuwen. De hele winter lang, maakt het medicijn haar vooral ziek. Haar gezin ondersteunt haar zo goed en zo kwaad als het kan, maar ze hebben het allemaal moeilijk. Maar na de winter gaat het beter. De drakenvrouw staat weer op en ze heeft zelfs weer een klein vuurtje. Om dat te vieren gaan ze samen naar Drakeneiland. Ze dromen er alvast van om in de zomer weer samen vuur te spuwen.

Maar dan komt het kwade terug en deze keer zit het overal in het lijf van de drakenvrouw. De drakendokter ziet het somber: met heel sterk medicijn heeft ze misschien een waterkansje… Elke dag wordt de drakenvrouw zwakker. De drakenman en kinderen moeten machteloos toezien, ze kunnen haar alleen maar blijven knuffelen. Samen vuurspuwen is nu een onvervulbare wens geworden. Soms lijkt het heel even wat beter te gaan en hierom zijn ze dan met z’n allen blij. Op een avond geeft de drakenvrouw aan dat ze echt niet meer verder kan. Haar man en kinderen zeggen haar met een laatste knuffel slaapwel en ze overlijdt. De tijd die volgt is verwarrend voor de drakenfamilie. Mama is niet meer fysiek bij hen, maar ze leeft nog zo mooi en intens in hun binnenste. Ze hebben zelfs het gevoel dat ze ooit op de één of andere manier weer samen vuur zullen spuwen. Wanneer het weer zomer wordt, staan papa en zijn kinderen buiten in het donker naast elkaar. Met een klein hartje beslissen ze om samen vuur te spuwen. Niet om het verst vandaag, maar om het allermooist. Op dat moment schiet er hoog aan hemel een vlam door het donker. Onmiddellijk begrijpen ze alle drie dat dit een boodschap van mama is. Sterker nog, mama wint, want haar vlam was supermooi. Vanaf dat moment beslissen ze om voortaan vuur altijd te spuwen om ter mooist.
De ondertitel van dit prachtige prentenboek is: “Hoe kanker alles dooft behalve de herinnering” Dit vat de boodschap eigenlijk heel mooi samen.

De bedoeling is enerzijds om aan jonge kinderen een idee te geven wat kanker in een gezin kan teweeg brengen. En anderzijds gaat de boodschap veel dieper dan de loutere beschrijving van het ziekteproces. Er worden handvatten aangereikt om de overleden mama toch aanwezig te houden in het gezin. Dierbare herinneringen worden beschouwd als een ontmoetingsplaats diep in jezelf waarnaar je telkens kan terugkeren, zo vaak als nodig, om degene die je mist, te zien. Bovendien wordt er ook aangemoedigd om voorzichtig de draad weer op te nemen. De familie draak durft weer vuur en vlam spuwen, maar tegelijkertijd houden ze de herinnering aan mama stevig vast.
Door het verhaal rond sprookjesfiguren, draken, op te bouwen, wordt er een zekere afstand gecreëerd ten opzichte van de inhoud. Net deze afstand maakt het mogelijk om op een serene manier met jonge kinderen over kanker te praten, zonder dat dit voor hen te bedreigend wordt. Bovendien zijn de prenten subliem. De lieve drakenkoppen in waterverftechniek tegen een ahtergrond van behangpapier in de meest kleurige dessins, zal kinderen zeker aanspreken. En heel subtiel wordt mama, naarmate haar ziekte vordert, steeds bleker groen geverfd.
Dit is het levensverhaal van An Dom. Helemaal achteraan vertelt ze wat meer over het verloop van haar ziekte, en over hoe ze tegen haar naderende dood aankijkt. Treffend is vooral hoeveel kracht ze nog heeft om dankbaar te zijn, voor alle steunfiguren rondom haar.
Wij kunnen haar alleen maar dankbaar zijn, voor wat ze ons in dit boek leert. Chapeau, An!
Vanaf 5 jaar.

Gepubliceerd op in Kinderboeken, Lectuur

Kinderen helpen bij verlies

Manu Keirse

Uitgeverij Lannoo – 2009 – 267 blz.

Volwassenen kennen niet altijd de juiste weg en manier om kinderen te helpen die met een grote verlieservaring gekonfronteerd worden. Zij willen kinderen verdriet besparen. Voor al wie met kinderen omgaat, kan dit werk een goede informatiebron zijn. Geschikt voor zowel opvoeders, hulpverleners, leerkrachten ouders en familie.

Gepubliceerd op in Jongeren, Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Zo sterk als een mens

Kolet Janssen en Rebekka Jonkers

Uitgeverij Davidsfonds/Ten Have – 2009 – 126 blz.

In dit boek komen twaalf mensen tussen 11 en 93 jaar oud aan het woord met hun verborgen en/of vergeten verlieservaringen.   Elk verhaal is uniek maar toch herkenbaar.Door de buitenkant van de feiten heen wordt de lezer meegenomen naar de diepste emoties van geslagen mensen die zich weer weten op te richten. Dit boek is met veel respect samengesteld en roept op om aandacht te hebben voor elke mens  in onze omgeving want zij dragen soms heel wat leed met zich mee dat ongekend en ongezien is.

Gepubliceerd op in Lectuur, Verhalen van en voor nabestaanden, Volwassenen

Het was toch een mooi leven – Rouw van ouderen om het verlies van de partner

Arthur Polspoel

Uitgeverij Davidsfonds/Ten Have – 2008 – 118 blz.

In onze maatschappij wordt de dood verbonden met hoge ouderdom. Rouw van de achterblijvende partner wordt dan ook vaak onderschat. Toch is de realiteit anders. Het gemis aan het langdurig gedeelde leven en het gebrek aan toekomstperspectief maakt de rouw echter intenser.

Dit boek gaat over de vele aspecten van de rouwverwerking bij oude mensen die om fysieke of psychische redenen al grotendeels buiten het maatschappelijke leven staan. De partner is dan vaak nog de enige bondgenoot. Wanneer die door de dood wegvalt  wordt de nabestaande in een bijna uitzichtloze rouw gedompeld en heeft nog weinig energie om het leven zinvol verder te leven.

Aanbevolen aan ieder die als hulpverlener,  familie of vriend dicht bij dergelijke mensen staan.

Gepubliceerd op in Lectuur, Ouderen

Wat doen we met zijn kleren? – Herinneringen en ervaringen bij het maken van een troostkleed

Mieke Beijer – Tollenaar

Uitgeverij Ten Have – 2009 – 59 blz.

De auteur vertelt haar ervaringen toen ze de kleding van haar overleden man moest opruimen. Ze maakte een droom van haar dochter waar: samen met haar dochters knipte ze alle kleding in stukjes. Ze naaiden daarvan voor haar drie kinderen en voor zichzelf een aantal dierbare troostkleren. Naast haar persoonlijk verhaal vindt men in dit boek een handleiding om zelf aan de slag te gaan. Aanbevolen boek voor al wie wat creatief is.

Gepubliceerd op in Lectuur, Troostboeken, Volwassenen

Rouw op je dak – Verder leven na de dood van een dierbare (Boek en CD’s)

Gelezen door Gijs Scholten van Aschat – Boek en CD’s van Jos Brink 

Uitgeverij Lannoo – 2008 – 15 blz

Na de dood van Jos Brink werden een aantal korte teksten samengebracht in een klein mooi boekje met CD’s. Het oorspronkelijke boek wordt integraal voorgelezen. Het luisterboek is ook Interessant voor mensen die slecht ziende zijn. Prachtig die ode aan de overleden veelzijdige man.

Gepubliceerd op in CD, Lectuur, Troostboeken, Volwassenen

Van het leven geleerd – Levenslessen over verlies en verdriet

Manu Keirse

Uitgeverij Lannoo – 2009  – 234 blz.

Vanuit crisissen kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan die perspectieven bieden aan allen die met verdriet om verlies moeten leven. Auteur is op zoek naar antwoorden over wat het leven hem geleerd heeft.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Ik geloof in jou – Troostboek – Voor ieder die even wat troost en bemoediging nodig heeft

Hans Stolp

Uitgeverij Ten Have – 2007 – 70 blz.

Auteur is pastor, auteur en redacteur van “Verwachting”, blad voor spirituele bewustwording. Wanneer je een verlies te verwerken hebt of om een andere reden verdrietig bent, kan dit troostboek nieuwe moed geven. Voor ieder die door het donker gaat is er stille hulp. Aan te raden boekje.

Gepubliceerd op in Lectuur, Troostboeken, Volwassenen

Broers rouwen ook – Verhalen van broers over verlies van een broer of zus

Minke Weggemans

Uitgeverij Kok – Kampen – 2009 – 301 blz.

Na het boek van zussen die hun verhaal deden over een overleden broer of zus, komen in dit boek nu de broers aan het woord. Ook zij verdienen aandacht voor hun vaak onderbelicht rouwproces

Gepubliceerd op in Jongeren, Lectuur

Rouw in de zijlijn – Verhalen van zussen over verlies van een broer of zus

Minke Weggemans

Uitgeverij Kok – Kampen – 2008 – 509 blz.

Auteur schreef een soort vervolg van haar eerste boek. In dit werk komen nu zussen aan het woord. Zij schreven hun rouwverhaal als eerbetoon aan hun geliefde overledenen en tevens als sensibilisering voor de ernst van hun verdriet. De maatschappij heeft in deze tijd nog maar weinig empathie, laat staan dat er veel zou worden gesproken over het verlies van een broer en/of zus. Ongetwijfeld zullen velen zich herkennen en gesterkt voelen door het lezen van dit lijvig boek.

Gepubliceerd op in Jongeren, Lectuur