Vorming

Herbergen van verlies – Thuiskomen in het Land van Rouw

Riet Fiddelaers-­‐Jaspers & Sabine Noten

Uitgeverij In De Wolken – 2014 – 296 blz.Herbergen van verlies

Het boek neemt me mee doorheen mijn eigen landschap van rouw. Ik moet het boek vaak even neerleggen om stil te staan bij mijn verlieservaringen en welke impact deze hebben op wie ik ben als mens én als hulpverlener.

Ik kom in dit boek de systemische principes tegen en het contextuele gedachtegoed van Nagy krijgt ruime aandacht. Belangrijke thema’s zoals hechting, rouw over generaties heen, stapeltjesverdriet, verlate rouw en trauma komen aan bod. Ook de existentiële dimensie krijgt een plek.

Ik hou van het uitgangspunt dat rouw in een zeer ruime zin wordt bekeken. Elke verlieservaring kan leiden tot rouw. En in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt is er geen sprake van een ‘periode van rouw’. Maar is rouw intensief verweven met het leven.
Als er ruimte is om het verlies te doorleven, dan kan de scherpte van rouw verzachten.

Ik zou het boek zeker aanraden voor hulpverleners. Rouw wordt in een zeer ruime achtergrond geplaatst en de schrijvers gunnen de lezer een inkijk in de praktijkruimte. Theorie, praktijk en werkvormen worden op een aangenaam tempo afgewisseld.

Wil je een boek lezen dat je bij de hand neemt en je begeleidt doorheen je eigen landschap van rouw, dan is dit boek je gids.
Recensie door Mieke (15/03/2014)

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Eenzaam sterven?

Arthur Polspoel

Uitgeverij Davidsfonds – 2004 - 176 blz.

Momenteel aan vijfde druk toe.  Alleen nog verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland of via info@rouwzorgvlaanderen.be

Dit boek gaat over communicatie in de palliatieve zorg. Onbegrip of onzorgvuldig spreken, vergroten de eenzaamheid van alle betrokken partijen. De auteur analyseert elf gesprekken tussen hulpverleners, terminale patiënten en hun naasten. Er worden aanknopingspunten gegeven om signalen te herkennen van eenzaamheid, ook al zijn die verpakt in ontkenning, opstandigheid, vertwijfeling, wroeging. De lezer wordt in dit werk sterk uitgedaagd tot reflectie over wat al dan niet gebeurt. Waardevol boek als bevestiging en ondersteuning voor stervenden en hun naasten. Maar zeker en vooral ook voor begeleiders in het palliatief werk en hulpverleners in diverse sectoren.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

De meervoudig Gekwetste mens – Gedeelde en verdeelde zorg

P. Hendrickx, J. Barbier, H. Driesen, M. Van Ongevalle en K. Vansevenant. M.m.v. Hilde Driesen

Uitgeverij Lannoo Campus – 2011 – 272  blz. 

Al in 2005 (zie hieronder) verscheen van deze auteurs een boek met ongeveer dezelfde titel. In hun nieuwe boek staat de verantwoordelijkheidsverdeling om de zorg voor de gekwetste mens centraal. Na een duiding van de het begrip “meervoudig gekwetst” en een uigebreide beschouwing over verantwoordelijkheid en ethiek, komt de rol van hulpverleners in de zorg om de meervoudig gekwetste mens aan bod. Er wordt gewezen naar de kern van de opdracht maar ook naar de kracht en de kwetsbaarheid van de hulpverleners. Tot slot worden er nog tien uitdagingen geformuleerd voor de toekomst.

Aanbevolen voor hulpverleners.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Meervoudig Gekwetsten – Contextuele hulpverlening aan Maatschappelijk kwetsbare mensen

P. Hendrickx, J. Barbier, H. Driesen, M. Van Ongevalle en K. Vansevenant

Uitgeverij Lannoo Campus – 2005 -216  blz. 

De auteurs van het boek zijn hulpverleners die dagelijks in de ‘actieve welvaartstaat’ te maken krijgen met kansarmen, mensen die in de maatschappij steeds weer uit de boot vallen. Het is een neerslag van praktijkervaring en onderzoeken.

Armoede of maatschappelijke kwetsbaarheid is een zeer complex gegeven dat meer is dan tekort aan geld, aan werk of  tekort aan een huis. Het gaat  in de eerste plaats om nood aan ‘erkenning’ van het gekwetst zijn van de kansarmen. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een exploratie in het werkveld: met de contextuele bril en de maatzorg-bril wordt gekeken naar de mens in armoede  en naar de maatschappij  met de interactie daartussen.Het tweede deel handelt over het verbindend werken met ‘meervoudig gekwetsten’. Studie  dat een sterke  uitnodiging  uitstraalt naar hulpverleners en leidinggevenden om te blijven nadenken over de  complexiteit van het  ethisch welzijnsbeleid.

Gepubliceerd op in Lectuur, Voor hulpverleners en nabestaanden

Leven met Gemis – Handboek over rouwbegeleiding en rouwtherapie

Uitgave Zorg-Saam, Wijgmaal-Leuven – 2007

Redactie Johan Maes – 338 blz.

Verschillende auteurs o.a. An Hooge, hebben hun medewerking verleend aan dit werk. Elk in een apart hoofdstuk behandelen ze allerlei aspecten van de rouwverlening. Interessante en vernieuwende lectuur. Lijvig basiswerk voor allen die zich in de ‘materie rouw’ willen verdiepen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Volwassenvorming – Een integrale en integratieve benadering

Jef Stevens

Uitgeverij Lannoo Canpus – 2005 - 182 blz.

Jef Stevens mag terecht een autoriteit genoemd worden op het vlak van groepsanalyse en -processen. Naast de vele boeken op dit terrein dat hij reeds schreef, kan men dit boek beschouwen als een synthese van zijn jarenlange ervaring en praktijk in het geven van vormingscursussen. Een onmisbaar boek voor vormingswerkers en allen die veelvuldig leiding geven aan groepen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Rouw en rouwbegeleiding

Paul Boelen, Catja Huiskes, Ineke Kienhorst

Uitgevers: LSR/NIZW/UU Nederland – 1999 – 211 blz. 
In het boek wordt rouw beschreven als een proces van aanpassing waarin verschillende ‘taken’ moeten worden vervuld: verlies leren accepteren, de gevoelens en reacties ervaren die volgen op het verlies, aanpassen aan een nieuw leven en de overledene een plaats geven in het leven. Dit werk is vooral geschikt om meer kennis en vaardigheden te bieden aan mensen die reeds een ervaring opdeden in het omgaan met nabestaanden. Het geeft een ruime bagage om zich bij te scholen in het nabij zijn van rouwenden.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden

Leren Overleven in Loyauteit – Over contextuele hulpverlening

May Michielsen, Wim van Mulligen en Leen Hermkens

Acco Leuven/Amersfoort – 1998 – 288 blz

Het boek bestaat uit drie delen. In een eerste deel wordt het begrippenkader van de contextuele theorie verduidelijkt en uitgediept. Het tweede deel behandelt de consequenties voor de therapeutische praktijk van het contextueel werken, gebracht in functie van meer algemene aspecten van het hulpverleningsproces: omgaan met emoties, parentificatie, werken met partners, betekenis van broers en zussen. In het laatste en derde deel worden diverse specifieke problematieken besproken: psychische stoornissen, sociale angst en verlegenheid, seksueel misbruik, migratie.

Gepubliceerd op in Lectuur, Volwassenen, Voor hulpverleners en nabestaanden