Zonder woorden kan je niet

Kris Gelaude

Uitgeverij Averbode – 2016 – 340 blz.

Voor wie woorden zoekt, reikt dit boek inspiratie aan om uit te drukken wat in gewone taal niet zomaar uit te drukken valt. Want woorden om het mooiste, het liefste, het innigste, het heiligste, maar ook het droevigste te omschrijven, moet je zoeken op de bodem van je ziel. Ze hebben een andere waarde dan de alledaagse woorden. In het boek zijn zulke woorden bijeengebracht. De grote gebeurtenissen van het leven dienen als leidraad. Maar ook wat er kwaliteit aan geeft zoals vriendschap, geborgenheid, vertrouwen en dankbaarheid, heeft er zijn plaats gevonden. Een boek vol bewogenheid waarmee je de ander tegemoet kan gaan. Kris Gelaude, die actief is als vrijwillig vormingswerker, bezit de kunst om woorden treffend neer te schrijven voor de lezer.
Zeer aanbevolen.

Gepubliceerd op in Lectuur, Rouwpoëzie en -teksten, Volwassenen